Aktuálna ponuka vzdelávania MAREC 2021

V prípade záujmu o webináre sa prihlasujte prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorého link nájdete v texte.

Pred seminárom Vám do e-mailovej schránky príde link na vstup na on-line seminár, ktorý bude prebiehať v ZOOM.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ON-LINE Seminár: Význam vzťahovej väzby u dieťaťa s autizmom

Mgr. Katarína Gromošová

Vzťahová väzba je jedinečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom, ktorý zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti, sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote. Na seminári sa budeme rozprávať o tom, ako môžu rodičia podporovať a zlepšovať vzťahovú väzbu svojich detí a pozitívne tým ovplyvniť ich vývin.

Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/zZGFUzcjMpfhzP6Z6  do 7. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 10 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Max. počet účastníkov: 10

Termín:   10. 3. 2021 o  17.00  (1,5 hod.)

Cena: € 10,–

 

ON-LINE Seminár: Ako začať s vizuálnymi pomôckami

Mgr. Aneta Rabadová

Cieľom seminára je pomôcť rodičom a pedagógom nastaviť konkrétne stratégie v rámci každodenného fungovania dieťaťa/žiaka s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou v rodinnom alebo školskom prostredí.  Obsahom seminára je predstaviť rodičom a pedagógom detí/žiakov s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou, teoretické základy štruktúrovaného prístupu, príklady dobrej praxe zo školského a domáceho prostredia v rámci využívania vizuálnych pomôcok s dôrazom na štruktúru miesta, času, činností.

Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/Hh1wdoXcCKKLgq4C9  do 12. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 15 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Termín:   15. 3. 2021 o  15.30  (2,5 hod.)

Cena: € 15,–

 

ON-LINE Seminár: Hudba ako prostriedok rozvoja komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s PAS – I. 

Mgr. Soňa Spišáková   

Hudba samotná, jej rytmus, tempo či dynamika dávajú množstvo podnetov na vytváranie príležitostí na rozvoj schopností a zručností v oblasti komunikácie a v oblasti sociálnych vzťahov. Seminár bude zameraný na praktické ukážky hudobno-pohybových aktivít, ktoré je možné realizovať v školskom i domácom prostredí a rovnako sú vhodné aj ako súčasť podporných terapií. Seminár je určený pre učiteľov, asistentov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov detí s PAS.
Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/KP6q1bm3jnfCLZkM6  do 13. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 15 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Termín: 16. 3. 2021 o 16.00  (2 hod.)

Cena: € 15,–

 

ON-LINE Seminár: Včasné známky autizmu vo veku do 24 mesiacov

 Mgr. Katarína Gromošová, Mgr. Lívia Michnovičová

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť  na prítomnosť či neprítomnosť určitých prejavov u dieťaťa do 24 mesiacov, ktoré môžu indikovať poruchu autistického spektra. Kedy máme zbystriť pozornosť a čo si máme u dieťaťa všímať.  Na tomto seminári si povieme, aké sú včasné známky autizmu u dieťaťa do 24 mesiacov.

Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/tGxGL2k8PK9cexZk7 do 14. 3. 2021. V prípade, že sa prihlásite po naplnení kapacity, budeme Vás kontaktovať s novým termínom.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 10 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Max. počet účastníkov: 10    !KAPACITA WEBINÁRA JE V TOMTO TERMÍNE UŽ NAPLNENÁ!

Termín:   17. 3. 2021 o  15.30  (1,5 hod.)

Cena: € 10,–

 

ON-LINE Seminár: Hudba ako prostriedok rozvoja komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s PAS – II.

Mgr. Soňa Spišáková   

Hudba samotná, jej rytmus, tempo či dynamika dávajú množstvo podnetov na vytváranie príležitostí na rozvoj schopností a zručností v oblasti komunikácie a v oblasti sociálnych vzťahov. Seminár bude zameraný na praktické ukážky hudobno-pohybových aktivít, ktoré je možné realizovať v školskom i domácom prostredí a rovnako sú vhodné aj ako súčasť podporných terapií. Seminár je určený pre učiteľov, asistentov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov detí s PAS.
Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/dyyY1X55FMLHDaYm8  do 15. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 15 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Termín: 18. 3. 2021 o 16.00  (2 hod.)

Cena: € 15,–

 

ON-LINE Workshop: Ako pripraviť dieťa na zmenu

Mgr. Lívia Michnovičová

Na workshope si povieme a ukážeme ako je možné pomocou sociálneho príbehu pripraviť dieťa na novú situáciu, na zmenu v živote, vysvetliť mu už uskutočnenú udalosť, ktorú má dieťa problém spracovať bežným spôsobom (napr.: sťahovanie, zmena školy, dovolenka, narodenie súrodenca, či iná veľká zmena v živote dieťaťa). Sociálny príbeh je možné využiť aj na priblíženie pravidiel v rôznych sociálnych situáciách.

Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/Tg7LzCP6MdpvPS2B8  do 20. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 10 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka).

Taktiež prosíme o zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatku z internet banking na e-mailovú adresu: autisti.po@gmail.com

Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Max. počet účastníkov: 10

Termín:   23. 3. 2021 o  16.00  (1,5 hod.)

Cena: € 10,–

 

ON-LINE Seminár: Význam náhradného komunikačného systému pre dieťa a rodinu

Mgr. L. Michnovičová (Autisti Prešov, CVI Prešov), PaedDr. M. Rzymanová (CŠPP Poprad), Mgr. Z. Bigošová (TiJa Poprad)

Na webinári sa dozviete aj:

  • Aké náhradné komunikačné systémy existujú?
  • Kedy je potrebné uvažovať o využívaní náhradných komunikačných systémoch?
  • Čo všetko môže priniesť využívanie náhradných komunikačných systémov vášmu dieťaťu a vašej rodine?
  • Aké sú hlavné zásady využívania náhradného komunikačného systému?

Webináre sú určené rodičom detí s problémami v komunikačnej oblasti, rodinným príslušníkov detí, ale aj iným záujemcom.

Na webinár je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho linku https://forms.gle/wY22ExiwkuAxi1446  do 26. 3. 2021.

Zároveň je potrebné zaplatiť poplatok 15 € na účet SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (prosíme uviesť do správy pre prijímateľa názov školenia + meno účastníka). Po prihlásení a zaplatení poplatku vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Termín:   29. 3. 2021 o 18 .00  (2 hod.)

Cena: € 15,–

 

ON-LINE Seminár: Pripravenosť na materskú školu u detí s PAS

Mgr. Katarína Gromošová, Mgr. Lívia Michnovičová

Cieľom webinára je otvoriť diskusiu a spoločne premýšľať o tom, čo dieťa s poruchou autistického spektra potrebuje pre úspešný vstup do bežnej alebo špeciálnej materskej školy. Budeme hľadať spôsoby, ako zistiť, či je dieťa pripravené a ako mu môžeme pomôcť  zvládnuť vstup do MŠ.

Na webinár je potrebné prihlásiť do 27. 3. 2021. !KAPACITA WEBINÁRA JE V TOMTO TERMÍNE UŽ NAPLNENÁ!

Po prihlásení vám zašleme linky, prostredníctvom ktorých sa pripojíte k webinárom z počítača, notebooku, mobilu, ktorý má pripojenie k internetu, web kameru a mikrofón.

Max. počet účastníkov: 10

Termín: 30. 3. 2021 o 16.00 (1,5 hod)

Cena: zdarma

 

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore