Inšpirácie a príklady jednoduchých nácvikov

Čo urobíme, keď nás život a životné okolnosti postavia pred veľké výzvy?

Môžeme sa výzve vyhýbať, unikať pred ňou, alebo sa výzve postavíme s odvahou čelom. Autizmus je pre nás všetkých veľkou výzvou kvôli svojej variabilite, odlišnostiam a neobjaveným miestam. Je výzvou tak pre rodičov, ako aj odborníkov. Spoločným zdieľaním skúseností, príkladov dobrej praxe a ustavičným vzdelávaním sa, môžeme hlbšie preniknúť do tajov autizmu a pomôcť našim deťom, či ľuďom s autizmom lepšie s nami fungovať na tomto svete. Rodičia môžu nájsť inšpirácie a príklady jednoduchých nácvikov, ktoré môžu realizovať kdekoľvek doma, aby podporili rozvoj svojho dieťaťa. Na web stránke, ktorú pre vás pripravujeme a budeme postupne dopĺňať, chceme zúročiť naše vyše 13 ročné skúsenosti práce s deťmi a mladými ľuďmi s diagnózou autizmus. Odborníci ako aj rodičia tu nájdu námety a konkrétne príklady z praxe vo forme videí a fotiek, ako môžu rozvíjať komunikáciu svojho dieťaťa, posilniť jeho samostatnosť, rozvíjať sociálne, pracovné, pohybové a hrové zručnosti, ale tiež podporiť jeho akademické zručnosti.