Kontakt

Adresa

Francesco – regionálne autistické centrum
Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO 42084229
DIČ 2022699998

IBAN SK56 0900 0000 0051 3817 5228

Predsedkyňa združenia
Mgr. Eva Turáková
Tel.: 0907 993 941
Email: online@autistipresov.sk

MHD spojenie

Dostanete sa k nám autobusom č. 10, 21, 15, 29, 19 na zastávku Dilongova alebo č. 27 na zastávku Hviezdna.

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3817 5228

Pridajte sa k nám