Prístupy a techniky

Výber kategórie
Riešenie problémového správania

Problémové správanie, terapia problémového správania

Je problémové správanie skutočné problémové, alebo nám len správanie prekáža, pretože v ňom nevidíme význam? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Problémové správanie, terapia problémového

Čítať viac »
Rozvoj hry

Rozvoj hry

Charakteristika hry Moor (2010) opisuje hru ako najzázračnejší spôsob, ktorým sme sa všetci rozvíjali a pripravovali na dospelosť. Podľa Jelínkovej

Čítať viac »
Šport a voľný čas

Šport a voľný čas

U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa veľmi často stretávame s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi

Čítať viac »
Prompty

Hierarchia promptov

Hierarchia promptov nie je univerzálna pre všetky typy zručností. Voľba typu promptu je závislá od typu zručnosti, ktorú ideme učiť.

Čítať viac »
Prompty

Čo sú to prompty

Pri nácviku akejkoľvek schopnosti, zručnosti, či správania žiakov s PAS je nutná rôzna miera pomoci, ktorá je závislá od funkčnosti

Čítať viac »
Videomodeling

Čo je videomodeling

Má Vaše dieťa rado tablet, počítač alebo smartfón? Rado sa pozerá na videá? Skúste využiť jeho záujem a naučiť ho

Čítať viac »
Zážitkové denníky

Čo sú zážitkové denníky

Chcete zlepšiť komunikačné schopnosti Vašich detí, rozšíriť ich slovnú zásobu a zlepšiť porozumenie rôznych každodenných i výnimočných situácií v ich

Čítať viac »
Procesuálne schémy

Čo sú procesuálne schémy

Plánujete začať so svojim dieťaťom nácvik novej zručnosti, ale nedarí sa Vám? Dieťa nerozumie verbálnym inštrukciám, alebo si nedokáže zapamätať

Čítať viac »
TEACCH

Čo je TEACCH

Máte pocit, že má Vaše dieťa problémy zorientovať sa v priestore a čase? Odmieta pracovať alebo pri práci nevydrží, neukončí

Čítať viac »
Intenzívna interakcia

Čo je intenzívna interakcia

Máte dieťa, ktoré je extrémne samotárske a utiahnuté?  Odchádza od Vás a máte pocit, že nechce s Vami komunikovať, či tráviť čas? Neviete

Čítať viac »
hore