Špeciálne olympiády – Special Olympics

Logo Special Olympics - Slovakia

Prvé Svetové hry Špeciálne olympiád sa konali v roku 1968 v Chicagu.

V roku 1988 bolo Special Olympics International oficiálne uznané Medzinárodným olympijským výborom. Unifikovaný šport bol uvedený do Európskeho Programu Special Olympics v roku 1991.

Cieľom Špeciálnych olympiád je umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí s intelektuálnym znevýhodnením pravidelne trénovať a zúčastňovať sa športových súťaží, bez ohľadu na absolútnu športovú výkonnosť.

Filozofiou organizácie je prostredníctvom športu poskytnúť ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením podmienky na ich všestranný rast, pomôcť im rozvíjať fyzické a psychické schopnosti a tým posilňovať ich sebadôveru. Jeho súčasťou je unifikovaný šport, ktorý jedinečným spôsobom realizuje myšlienku integrácie ľudí s postihnutím.

„Dovoľte mi vyhrať. Ak nemôžem vyhrať, dovoľte mi statočne sa o to pokúsiť.“

Unifikovaný šport má svoje korene v USA. Jeho myšlienka vznikla približne v polovici 80 – tych rokov. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Špeciálnych olympiád, ktoré bolo založené v 60 – tych rokoch 20.st. rodinou Kennedyovcov. Special Olympics International je najväčšia amatérska športová organizácia, ktorá spája takmer 1.2 milióna športovcov, 3 milióny rodinných príslušníkov, 1 milión divákov a 250 tis. trénerov v 160 krajinách.

Unifikovaný šport – výnimočný program, ktorý rozširuje ponuku športových príležitostí pre každého, kto hľadá nové možnosti.

Unifikovaný šport – príležitosť:

spoločne trénovať a súťažiť pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a ich zdravých partnerov v zmiešaných družstvách, za podmienky rovnakej výkonnostnej úrovne a približne rovnakého veku // rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti // nadväzovať nové priateľstvá // prežiť pocit jednoty a spolupatričnosti // prekonávať bariéry medzi zdravými športovcami a športovcami s intelektuálnym znevýhodnením // zakladať unifikované družstvá tam, kde predtým nebol dostatočný počet športovcov na vytvorenie družstva pre kolektívny šport // zapojiť rodinných príslušníkov športovcov ako členov družstva alebo trénerov // plnohodnotne tráviť voľný čas // dosiahnuť ocenenie

Unifikovaný šport:

» poskytuje rovnosť príležitostí

» zabezpečuje nezastupiteľnosť a jedinečnosť každého účastníka

» odstraňuje bariéry

» rozvíja sociálne zručnosti

» učí robiť samostatné rozhodnutia

» ozdravuje vzťahy v rodine

» pripravuje na nezávislý život

» prináša radosť a šťastie

» otvára srdcia ľudí

Pre súťaže Špeciálnych olympiád a pre unifikované športy platia oficiálne súťažné pravidlá medzinárodných športových federácií a Special Olympics Inc.

Unifikovaný šport špeciálnych olympiád – šanca pre každého

Zdroj: https://specialolympics.sk/

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore