Čo sú sociálne príbehy

Sociálny príbeh

Je vaše dieťa verbálne a/alebo má dobré porozumenie, ale má problém pri niektorých situáciách doma, v škole alebo v spoločnosti? Nerozumie, čo sa od neho očakáva, alebo čo ono môže čakať od ostatných? Skúste pre neho napísať sociálny príbeh.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: GRAY, C., 2010, The New Social Story Book, Arlington  Future Horizons, 265 s. ISBN 978-1-935274-05-6

Sociálne príbehy sú formou, stratégiou  učenia sociálnych zručností u detí s autizmom. Ako prvá prišla s touto stratégiou Carol Gray v roku 1991 a Social Story ™  je dnes jej registrovanou značkou. V súčasnosti je Carol Gray riaditeľkou centra pre sociálne učenie a porozumenie v Michigane.

Sociálny príbeh je pravdivý príbeh, ktorý opisuje situáciu, zručnosť, schopnosť alebo koncept a je  písaný a ilustrovaný podľa istých kritérií. (Gray Carol, 2010).  Sociálny príbeh obsahuje jednoduchý opis sociálnej situácie a vhodného správania v nej, a je popísaný z pohľadu dieťaťa. Je písaný v prvej alebo tretej osobe v prítomnom čase (nikdy nie v druhej osobe). Jeho forma a obsah sa vždy prispôsobuje konkrétnemu dieťaťu. Sociálny príbeh by mal zodpovedať úrovni slovnej zásoby dieťaťa a úrovni jeho porozumenia. Môže obsahovať fotografie, ilustrácie alebo piktogramy s popisom. Ich úlohou je pripraviť dieťa na zvládnutie bežných sociálnych situácií, na nadchádzajúcu zmenu v rutine, na učenie sociálnych interakcií s inými ľuďmi podobne. Podstatou stratégie sociálneho príbehu je, že dieťa sa s konkrétnym sociálnym príbehom zoznamuje spolu s dospelým (rodičom, učiteľom, osobným asistentom a pod.) ešte pred danou situáciou, ktorú sociálny príbeh opisuje. To mu potom pomáha sa v danej situácii zorientovať. Sociálne príbehy robia bežné životné situácie pre dieťa predvídateľnejšie a ich prežívanie je tak menej stresujúce. Carol Gray vo svojej knihe The new social story book (Gray Carol, 2010) presne popisuje tvorbu sociálnych príbehov podľa desiatich kritérií a prináša v nej vyše 150 konkrétnych príbehov pre učenie každodenných sociálnych zručností.

Kto je autor Sociálneho príbehu?

Autorom Sociálneho príbehu je rodič, učiteľ alebo tím viacerých ľudí, ktorí sa podieľajú na tvorbe Sociálneho príbehu. Pri tvorbe Sociálneho príbehu musí dodržiavať 10 kritérií Sociálneho príbehu.

Pre koho je písaný Sociálny príbeh?

Najčastejšie je to dieťa, adolescent alebo dospelý človek s autizmom. Každý Sociálny príbeh je vytvorený s ohľadom na niekoľko individuálnych faktorov ako je vek, pohlavie, schopnosti, osobnosť, preferencie a záujmy osoby, pre ktorú je písaný.

Gray uvádza desať kritérií, podľa ktorých sa pripravuje, píše sociálny príbeh:

  1. Cieľ
  2. Informácie a téma
  3. Tri časti a názov
  4. Formát – individualizácia, organizácia, prezentácia textu a ilustrácia
  5. Päť faktorov pre tón a slovnú zásobu
  6. Šesť otázok, podľa ktorých vytvoríme sociálny príbeh
  7. Sedem typov viet
  8. Vzorec
  9. Personalizácia
  10. Desať pokynov pre úpravu a implementáciu

 

 

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore