Čo je videomodeling

Videomodeling - spolupráca v skupine

Má Vaše dieťa rado tablet, počítač alebo smartfón? Rado sa pozerá na videá? Skúste využiť jeho záujem a naučiť ho nové zručnosti, vedomosti ale i nový spôsob správania v rôznych spoločenských situáciách. Vyskúšajte Videomodeling.

________________________________________________________________________________________________

Inštruktážne videá (Videomodeling)           

Každodenné využívanie IKT a internetu v súčasnosti spôsobuje, že množstvo informácií sa sprostredkúva novými formami. Jednou z nich sú práve inštruktážne videá. Pomocou internetu si vyhľadávame videá, ktoré nám jednoduchou vizuálnou formou prinášajú ako napr. vyrobiť nábytok, uvariť určité jedlo. Ide o veľmi populárnu a zároveň efektívnu formu, akou sa my všetci učíme nové zručnosti.

„Keďže vo svojej praxi v našej inštitúcií využívame pri našej práci vizualizáciu v rôznej forme, video bolo len prirodzenou ďalšou formou vizualizácie, ktorú sme začali používať vo výchovno-vzdelávacom procese pri vzdelávaní našich žiakov.“

Inštruktážne videá majú široké využitie na nácvik nových zručností – sebaobslužné, hrové, hygienické, akademické, pohybové – jemná i hrubá motorika, imitačné, sociálne i pracovné.

Inštruktážne videá, ktoré využívame pri našej práci sa však od bežných inštruktážnych videí líšia metodikou, ktorá vychádza z metódy videomodeling, ktorá využíva video ako formu vizualizácie a rešpektuje i ďalšie princípy štruktúrovaného učenia. Takéto inštruktážne videá – alebo video návody pomáhajú orientácii v danej úlohe a jej úspešné zvládnutie.

KOUŘIL, J., JUNOVÁ P. 2013. Rozvoj hry u dítěte s PAS s pomocí videa. Inšturážne DVD. Praha. Pasparta.

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore