Špecifiká zmyslového vnímania detí s PAS

Nemá vaše dieťa rado niektoré zvuky a naopak, iné zvuky vyslovene vyhľadáva? Pozerá si veci zo zvláštneho uhla alebo si oči zakrýva, často ich zatvára, akoby mu vadilo to, čo vidí? Odmieta si obliecť určitý typ oblečenia? Nechce jesť jedlá určitej štruktúry? Často naráža do ľudí a predmetov okolo seba? Môže to mať súvis so špecifickým zmyslovým vnímaním detí s poruchou autistického spektra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorka: BEÁTA STAŠKOVÁ

Porucha autistického spektra predstavuje komplexnú vývinovú poruchu, ktorú charakterizujú deficity v komunikácii a sociálnej interakcii, kam patrí verbálna a neverbálna komunikácia a druhou oblasťou sú obmedzené, repetitívne vzorce správania, záujmov, aktivít, kam patria stereotypie, rigidita, neobvyklé záujmy ale aj zvýšená alebo znížená citlivosť na senzorické podnety, teda hyper alebo hyposenzitivita (DSM-5 2015).

Pri stanovení diagnózy sa okrem hlavných diagnostických kritérií sledujú aj ďalšie zvláštne prejavy v klinickom obraze, ktoré sa u detí s autizmom vyskytujú a ktoré odborníci nazývajú variabilné nešpecifické rysy. Najvýznamnejšou oblasťou týchto variabilných rysov je ich špecifické vnímanie.

          Odlišnosti v senzorickom vnímaní môžeme pozorovať v niekoľkých oblastiach. Thorová (2016) sem radí zvláštny spôsob vnímania, teda hypersenzitivitu alebo naopak hyposenzitivitu na zmyslové podnety. Tieto odchýlky sa prejavujú v úzkostných až panických reakciách, vyhýbavom správaní, v záchvatoch kriku, zlosti. Treťou oblasťou je výrazný záujem až fascinácia určitými senzorickými vnemami, čo vedie k autostimulačnej činnosti. Bogdashina (2016) uvádza, že hypersenzitivita sa môže prejavovať buď ako senzorická intolerancia alebo naopak ako senzorická fascinácia. Ten istý zmyslový podnet môže byť pre niekoho nepríjemný až bolestivý, pre niekoho iného fascinujúci, príjemný, upokojujúci. Toto atypické senzorické vnímanie a správanie je natoľko časté, že v Americkom diagnostickom systéme DSM je zaradené medzi základné diagnostické kritéria ako samostatná podskupina druhého diagnostického kritéria, ktorým sú repetitívne vzorce správania, záujmov a aktivít.

 

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore