Správa obsahu
> Pridanie alebo úprava článkov <

1.1 Správa členstva a objednávok (pending/success)
> Zobraziť alebo upraviť objednávky členstva <

1.2 Schvaľovanie členstva (schváliť/zamietnuť)
> Schváliť alebo zamietnuť objednávku členstva <

Správa užívateľov
> Úprava profilu člena <

Hromadný email
> Odoslať hromadný email Prémiovým užívateľom <