Individuálny denný plán

Je vizuálnou pomôckou, ktorá znázorňuje aktivity, ktoré sa uskutočnia v priebehu dňa v danom poradí.  Napomáha dieťaťu s autizmom porozumieť kedy sa jednotlivé aktivity udejú. Zabezpečuje pocit istoty a redukuje obavy z nevedomosti toho čo nasleduje. Pomáha pri pochopení zmeny z jednej aktivity do druhej a pomáha zorientovať žiaka v čase a postupnosti.

Všetci ľudia majú pomôcky pre konkretizáciu abstraktného času, ako hodiny, kalendáre, diáre, ktoré napomáhajú a zjednodušujú časovú orientáciu. Podobne i ľudia s PAS sa potrebujú situovať v čase, potrebujú „vidieť“ čas. Avšak mnohé formy manažmentu času sú nad možnosťou ich porozumenia, sú pre nich príliš komplikované. Neschopnosť porozumieť štandardnej časovej organizácii spôsobuje, že si ľudia s PAS vytvárajú rituály a často vyžadujú, aby činnosti prebiehali každý deň v rovnakom poradí. Je to snaha o zabezpečenie predvídateľnosti a získania istoty a kontroly nad svojim životom. Ľudia s PAS sa však dokážu vyrovnať so zmenou v rozvrhu, ak sú na ňu vopred pripravení (Gillberg, Peeters 2008).

Zdroje:

ČADILOVÁ, V., Z. ŽAMPACHOVÁ, 2008. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-475-5.

GILLBERG, CH., T. PEETERS, 2008. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-498-4.

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore