Systém práce

Individuálna organizácia úloh poskytuje žiakovi systematický spôsob, akým pristupuje k práci/úlohe/aktivite, ktorú má vykonať. Táto naučená stratégia buduje samostatnosť a umožňuje žiakovi s autizmom aplikovať a používať tieto zručnosti v iných oblastiach resp. prostredí.

Tak ako sa ľudia s PAS najprv naučia používať svoje individuálne denné (dlhodobé) režimy v triede, doma či na pracovisku, tak podobne i predtým ako budú prenášať svoje zručnosti do reálnych situácií, musia sa naučiť nezávisle a samostatne používať pracovný systém. Ide o systematický spôsob ako zvládnuť zadanú úlohu (Eckenrode, Fennell, Hearsey 2004).

Pri zostavovaní pracovného systému podľa TEACCH si musíme vedieť zodpovedať na tieto štyri otázky:

  • Aké úlohy mám urobiť?
  • Koľko toho je?
  • Ako viem, že som skončil? (že úloha je skončená)
  • Čo nasleduje potom?

Zdroje:

ČADILOVÁ, V., Z. ŽAMPACHOVÁ, 2008. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-475-5.

ECKENRODE, L., P. FENNEL and K. HEARSEY, 2004. Tasks Galore For The Real World. Raleigh: Task Galore Publishing INC. ISBN-13: 978-1-934226-01-8

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore