Vizuálna štrukturalizácia

Vizuálna štrukturalizácia - triedenie podľa farby

Poskytuje človekovi s PAS stratégiu na zvládnutie úlohy. Pomáha mu pochopiť, čo sa od neho očakáva a kedy je úloha splnená. Vizuálna štrukturalizácia dáva odpoveď na otázku: „čo mám robiť?“

Patrí tu:

  • Vizuálna organizácia úloh – ide o usporiadanie materiálov a priestoru tak, aby sa minimalizovalo rozptýlenie dieťaťa a ujasnili očakávania pre splnenie úlohy. Človek s PAS by mal z organizácie úlohy pochopiť, ako má danú úlohu splniť a to správnym usporiadaním materiálu vľavo a presne definovaným miestom na umiestnenie, vyplnenie, odloženie úlohy.
  • Vizuálne inštrukcie – poskytujú žiakovi potrebné informácie ako „poskladať“ jednotlivé časti úlohy dohromady systematickým a zmysluplným spôsobom.
  • Vizuálna jasnosť a zrozumiteľnosť – Je dôležitá na pritiahnutie pozornosti žiaka na najdôležitejšie aspekty aktivity/úlohy resp. materiálu. Patrí tu napr. farebné kódovanie, označovanie, zvýrazňovanie, čo má byť vizuálnou podporou na porozumenie, čo sa žiak s PAS má, respektíve nemá urobiť.

ČADILOVÁ, V., Z. ŽAMPACHOVÁ, 2008. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-475-5.

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore